Nå tilbyr vi interaktiv markedsføring for norske arrangører

(Foto: Simen Næss Hagen)

Vi mener arrangører av norske billøp både trenger og fortjener enda mer tilrettelagt markedsføring av løpene, og derfor tester vi i Parc Fermé ut en ny løsning.

Tanken er å gå igang for fullt i 2020, og vi håper dette er et tilbud som så mange arrangører som mulig i Norge ønsker å benytte seg av, uavhengig av hvilken bilsportgren det er snakk om. For er det noe miljøet både etterspør, og også trenger i tide og utide, så er det tydelig nøkkelinformasjon om de løpene som finnes, enten det er snakk om tilleggsregler, påmelding eller veibeskrivelse som noen av eksemplene.

Også er det slik at på tvers av bilsportgrener og klubber så er det i våre øyne store forskjeller på hvordan arrangørene velger å markedsføre seg. Selvfølgelig er sosiale medier i dag ett av de viktigste nøklene for å nå bredest ut på en mest mulig effektiv måte, men det er likevel ikke alltid like lett å fange opp verken det ene eller det andre løpet.

Vi håper nå å kunne tilby en løsning som forenkler informasjonsprosessen mye bedre for de som sitter hjemme, enten det er utøvere som ønsker å delta eller publikum som ønsker å planlegge en tur ut. Det vil fortsatt være slik at det er opp til arrangøren og dens egne løsninger om hvordan dette skal nå ut – men vi har nå skreddersydd en forenklet mal som vi tenker kan gjøre det enda mindre komplisert å finne fram til det viktigste.

NMK Larvik og Larviksprinten om snaue to uker er vår første prøvekanin, og sjekk gjerne ut vårt utkast her med hvordan vi vil legge opp informasjonsflyten til arrangørene.

For vi mener det er flere grunner til at en interaktiv markedsføring av arrangementet hos oss vil slå enda mer positivt ut:

• Forenklingen er allerede nevnt, hvor vi synliggjør de viktigste funksjonene som en utøver eller tilskuer trenger opp mot en arrangør. Malen viser tydelig hvordan vi legger opp til å få lest tilleggsregler, meldt seg på løpet eller se kart over område som løpet befinner seg på. Dette finnes jo allerede hos arrangørene, men veien fram til å vinne dette varierer ofte.

• Gjennom vår interaktive markedsføring, så opprettes det en egen skreddersydd link til arrangementet. Denne er åpen i hele perioden man ønsker. Fordelen med denne linken er at den er delbar, og i så måte veldig enkel å spre på sosiale medier. En delbar link på denne måten vil også stå sentralt i måten vi vil kunne nå ut til vårt publikum på en enda mer effektiv måte enn tidligere. Den interaktive annonsen vil også være klart synlig på både forside og ved andre elementer på selve nettsiden.

• Her legger vi også til rette for at arrangøren kan promotere sine egne sponsorer på en unik måte. På den interaktive annonsen vil det være fritt spillerom til å legge ved logoer og linker til de ulike sponsorene for løpet, hvilket gjør at arrangøren også har en ekstra plattform med tusenvis av personer innenfor rekkevidden til å nå ut til.

Hva prisnivået på en slik interaktiv annonse vil ligge på for 2020 er foreløpig ikke bestemt enda. Vi er fortsatt i en testfase, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra dere på utsiden så vel som de interne vi mottar. Uansett håper vi at dette tiltaket vil slå positivt ut for arrangører på tvers at bilsportgrener i Norge, og at vi med denne løsningen kan gjøre det enda enklere og mer tilrettelagt for å spre budskapet om løpene som kjøres.