Hvordan mangel på åpenheten bare gjør vondt verre

Dekningen av Michael Schumachers helsetilstand er i bunn og grunn bare blitt problematisk for alle parter.