Refser sitt eget forbund etter konflikt før NM-finalen

DEL
Mads Østberg, her fra Rally Finland tidligere i år. (Foto: @World)

Mads Østberg mener Norges Bilsportforbund har motarbeidet ham helen veien før søknaden om å kjøre Rally Hedemarken til slutt ble innvilget. Selv er NBF klare på at Østberg ikke kan forvente å få dispensasjon uten videre.

Det var med entusiasme og begeistring nyheten ble mottatt om at Mads Østberg skulle stille til start på Rally Hedemarken i sin nymotens WRC-bil basert på årets tekniske regelverk for toppbilene i VM. Som seg hør og bør totaltvant Østberg også løpet, som han så på som en verdifull test i forkant av Rally Spania om snaue to uker.

– Det var absolutt et nyttig løp for meg, og ikke minst ble det veldig godt mottatt at vi kom og kjørte. Så alt i alt ble dette en veldig fin helg, sier Mads Østberg til Parc Fermé.

Men det var ingen selvfølge at Mads Østberg skulle få kjøre Rally Hedemarken. Etter en tre uker lang prosess for å få godkjent en dispensasjon for å få kjøre sin WRC-bil her hjemme i Norge, så tar Østberg nå bladet fra munnen og raser mot Norges Bilsportforbund, som han føler har jobbet imot at han skulle få kjøre NM-finalen.

– Jeg følte at NBF var vanskelige fra starten av, og det ble jeg svært overrasket over. Jeg trodde at vi ville få til en løsning ganske så fort. Og jeg trodde oppriktig at saken skulle være lettere enn det den ble, sier Østberg.

Under Rally Hedemarken kjørte Østberg i en såkalt klasse 0. Denne klassen står ikke oppført i NBFs konkurransereglement i rally, og klasse 0 teller heller ikke i noe mesterskap, kun på totallisten i enkeltløp. Men det er ikke noe nytt at det opprettes en klasse 0 for nyere WRC-biler. Under Rally Finnskog i 2013 og 2015 og i Aurskog-Høland Rally 2013 kjørte Østberg under samme klasse. Det samme gjorde Pontus Tidemand på Aurskog-Høland i 2014.

- ANNONSE -

Denne gangen skulle det imidlertid bli vanskeligere for Østberg å få starte i klasse 0 med sin 2017-utgave av en WRC-bil.

– Dårlig begrunnet søknad

Han sendte først en kort og ikke altfor omfattende søknad til rallyseksjonen om å få delta med sin WRC-bil med 2017-spesifikasjoner. Denne ble blankt avvist.

– Rallyseksjonen mottok først en dårlig begrunnet søknad fra Mads Østberg. Søknaden ble avslått. Deretter fikk vi en bedre begrunnet søknad fra arrangøren. Denne ble i sin helhet innvilget, skriver sekretær Jan Egil Jenssen i en e-post til Parc Fermé.

Søknaden fra arrangøren, som Parc Fermé har fått innsyn i, innebar at Østberg kunne få kjøre som 0-bil/sikkerhetsbil etter K-3, uten at Østberg formelt skulle delta i konkurransen. Deretter sendte bilsportforbundet saken videre til Østberg selv, hvor han fikk beskjed om at dette ville anses som en test, noe som ikke er i henhold til WRC-reglementet (se avsnitt lengre ned i saken).

Østberg tok deretter på eget initiativ kontakt med FIAs rallyseksjon, hvor responsen lød at de ikke kom til å anse hans deltakelse som test, verken i eller utenfor konkurranse under Rally Hedemarken.

Parc Fermé har lest brevet fra FIA, signert FIAs rallysjef Jarmo Mahonen, som sier følgende:

«Vi har ingen restriksjoner mot at du får delta som konkurrent hvis Norges Bilsportforbund godtar det. Rallyseksjonen i FIA godtar også at du kan kjøre enten 0- eller sikkerhetsbil i dette løpet uten at det telles som en test, som beskrevet i paragraf 66 i WRC Sporting Regulations.»

Etter bekreftelsen fra FIA ble søknaden fra arrangøren innvilget om at Østberg kunne få kjøre som 0-bil/sikkerhetsbil, utenfor konkurranse og uten publisering av tider.

Mads Østberg er glad det løste seg, men skuffet over saksbehandlingen fra Norges Bilsportforbund. (Foto: Adapta Motorsport)

Håpet han hadde en positiv sak

Mads Østberg erkjenner at den første søknaden han sendte, ikke var av det mest omfattende slaget, og han har ingen problemer med å ta selvkritikk på akkurat det.

– At den søknaden kanskje er lite utfyllende, det kan jeg si meg enig i og ta selvkritikk på. Men jeg trodde dette var såpass positivt og jeg visste at de hadde anledning til å godkjenne søknaden uten at jeg trengte å sende fullt av dokumentasjon og beviser fra hele verden for å få delta med den bilen, sier Østberg.

- ANNONSE -

Likevel er han klar på at det ikke er grunnlag å avvise denne søknaden fordi den i seg selv er for tynn og ubegrunnet, og han mener at søknaden som NMK Hamar sendte for å få ham til å kjøre ikke hadde noen bedre begrunnelser i seg selv, selv om Jenssen mener dette i sitt svar.

– Det eneste det går på er at det ikke er noen klasse for bilen min. Men NBF har både myndighet og anledning til å la meg kjøre. Så hvis de hadde ønsket at jeg skulle kjøre, så kunne de bare gitt meg lov til det. Derfor henger det ikke på greip at rallyseksjonen bare avslår en søknad fordi de mener den er for dårlig. Søknaden til arrangøren var ikke noe bedre begrunnet enn min, men den var muligens bedre tilpasset forbundet, sukker Østberg.

– Avviste meg på null grunnlag

Parc Fermé omtalte tidligere denne måneden om konflikten mellom Østberg og bilsportforbundet, hvor rallyseksjonen på daværende tidspunkt opplyste at et svar fra FIA (Det internasjonale bilsportforbundet) ville veie tungt i hvorvidt det ville gi Østberg dispensasjon.

– FIA har vært veldig tydelige på at WRC-biler er for VM og R5-biler er for nasjonale og regionale mesterskap. Det er det vi forholder oss til, og det er riktig at Mads har fått avslag på en søknad om dispensasjon, sa leder av rallyseksjonen i NBF, Petter Vegel til Parc Fermé den gang, i påvente av svar fra FIA.

Østberg ønsket på dette tidspunktet ikke å kommentere saken, men når vi nå snakker med ham, så hevder han klart og tydelig at NBF gjorde søknadsprosessen unødvendig tungvint for ham.

– Først og fremst vil jeg presisere at FIA stilte seg umiddelbart positive til min deltagelse og så ingen problemer fra sin side. Og jeg følte NBF stilte spørsmål som ikke var relevant i forhold til min deltakelse. Derfor har jeg valgt å bruke så mye energi for å vinne fram med saken min. De avviste meg først på null grunnlag, og deretter argumenterte de med at det ikke fantes en klasse for min bil. Jeg var fullstendig klar over dette, og det var nettopp derfor jeg sendte en søknad, så de kunne opprette denne klassen, sier Østberg.

Med irrelevante spørsmål mener Østberg også at han ble konfrontert av NBF med at han ikke fikk lov til å kjøre test på norsk jord. I følge FIAs sportsreglement for WRC punkt 66.1.3 heter det at det kun er lov å teste i Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia.

LES OGSÅ: Fabrikkteamene klager på Østberg – FIA har tatt affære

Fikk støtte internt fra NBF-hold

Men – i denne saken er det snakk om deltakelse i et nasjonalt løp i Norge, ikke en test, og FIA understreker i brevet over at Østberg fint kunne få lov til å kjøre i Norge når det er snakk om et løp.

Østberg er klar på at han selv ikke har noen personlig agenda mot Norges Bilsportforbund, og at han i utgangspunktet har et godt forhold til sitt eget forbund. Han føler at det er noen få i forbundet som har forsøkt å stikke kjepper i hjulene for hans NM-deltakelse.

– Da historien begynte å spre seg i miljøet, så var det mange internt i norsk bilsport som begynte å brenne for saken. Jeg fikk bred støtte, ikke bare fra miljøet, men også fra flere enkeltpersoner internt i NBF og personer fra andre klubber. Jeg fikk flere telefoner med full støtte, og dette var avgjørende for at jeg kjørte saken helt ut, sier Østberg.

I mellomtiden hadde han også hatt jevnlig kontakt med FIA, både muntlig og skriftlig, og ifølge ham selv skal FIA hele veien ha gitt grønt lys for at han skal få kjøre i Norge med en WRC 2017-bil, noe som blant annet kommer fram i uttalelsen fra rallysjef Mahonen.

LES OGSÅ: Nå vil Eyvind prøve den internasjonale rallylykken på nytt
LES OGSÅ: Edvall til topps – men nå gir han seg mens leken er god

Ofret ferien for å vinne fram

Han hadde i utgangspunktet gitt opp å ta saken videre, men etter støtte fra flere hold – deriblant enkeltpersoner i NBF som han ikke ønsker å navngi, så anket Østberg avgjørelsen fra rallyseksjonen og tok det videre oppover til generalsekretæren i NBF som neste instans.

Derfor hentet han inn mer dokumentasjon som han mente ville styrke hans sak, deriblant i det nevnte brevet hvor FIA mener at Østberg bør få stille til start både som 0-bil/sikkerhetsbil, men også som deltaker for den saks skyld, så lenge NBF ikke har noen motforestillinger.

– Jeg måtte bruke 15 dager av ferien min og bruke all energi brukt på å hente dokumentasjon fra FIA. Selv ristet de i FIA på hodet over hvor vanskelig det skulle være, og han (Mahonen, journ.anm) skrev ned alt han kunne og sørget for at NBF ikke kunne ta meg på noen formaliteter. Søknaden ble etter det godkjent etter hardt press fra mange hold, sier Østberg.

Likevel er Østberg tydelig på at hele prosessen burde gått langt enklere for seg.

– Det er jo en åpning i regelverket for det, og de kan absolutt bruke den åpningen hvis de selv har viljen til det. Ok, det er ingen klasse for bilen, men regelverket sier heller ikke noe om at bilen min er forbudt. Det eneste en dispensasjon går ut på, er at det opprettes en klasse som jeg kan få kjøre, mener han.

Refser Østbergs første søknad

Det var til slutt generalsekretær Hallgeir Raknerud som innvilget og undertegnet Østbergs anke etter at Østberg hadde hentet inn ytterligere dokumentasjon. Selv er Raknerud tydelig på at Østberg ikke kan forvente at bilsportforbundet legger en automatikk i at han skal få kjøre en bil som ikke er klasset inn i Norge i utgangspunktet, og han kan ikke forstå hvorfor Østberg mener at NBF har motarbeidet ham i denne prosessen.

– Utgangspunktet her er at han ønsker å kjøre en bil som ikke er ment for nasjonale løp. Altså han ønsket en dispensasjon. For meg er det som et utgangspunkt merkelig dersom alle som ønsker en dispensasjon skal mene at; det skal de få, ellers føler de seg motarbeidet.

Hallgeir Raknerud, generalsekretær i Norges Bilsportforbund. (Foto: Simen Næss Hagen)

– Kunne NBF håndtert søknaden og denne prosessen annerledes?

– Det faktum at han fikk medhold i sin anke er delvis svar godt nok på at det kunne vært håndtert annerledes av oss. Men jeg vil også påpeke at hans opprinnelige søknad var pinlig syltynn. Mads kan bedre enn det han presterte der. Anken var svært god, godt begrunnet og utfyllende. Det kan man ikke si om den opprinnelige søknaden, svarer Hallgeir Raknerud overfor Parc Fermé.

At kvaliteten på søknaden har spilt en sentral rolle, fnyser Østberg av umiddelbart, og det er spesielt i denne fasen han føler seg direkte motarbeidet av sitt eget forbund.

– At søknaden er dårlig er skal ikke ha noe med saken å gjøre. Det er faktisk NBF som sitter på løsningen her, og som vet hva som skal til. Min søknad skal i hovedsak bare fortelle hva jeg ønsker å gjøre, ikke hva NBF skal gjøre for at jeg skal få det til, sier Østberg

Sammenlikner seg ikke med Finland

At en 2017-bil er brukt i et nasjonalt løp i et annet land tidligere år mener Raknerud ikke er relevant for at Østberg automatisk skal få innvilget en dispensasjon.

– Arrangøren av Autoglym Rally i Finland gjorde ikke noe spesielt ut av at Thierry Neuville fikk kjøre en 2017-bil der. Hva er da grunnen til at ikke NBF på samme måte godkjenner en tilsvarende søknad i utgangspunktet? 

– Når det gjelder det finske rallyet som nevnes så er ikke det meg bekjent et løp som inngår i finsk mesterskap. Det er et løp som mange bruker som testløp før Rally Finland. Rally Hedemarken er et NM-løp, og i NM er det en «topp-klasse» (R5/Gruppe N, journ.anm).

Raknerud holder fast ved at bilen «ikke er tillatt», selv om Østberg konstaterer at det er en åpning i regelverket for det.

– Vi tillater jo også WRC-biler utenfor NM, men ikke så moderne som Østbergs Fiesta 2017. Om det skulle være slik at man automatisk skal få dispensasjon, ville det vært bedre å endre reglementet. Hva man gjør i andre land, har ingen betydning for dette. Vi har et reglement som vi skal følge. Det vil være svært uforutsigbart for alle involverte om alle som søker en eller annen form for dispensasjon får det, sier Raknerud videre.

Ønsker ikke ta bort NM-fokuset

Generalsekretæren påpeker i svaret på anken, som også innvilger søknaden om Østbergs deltakelse i Rally Hedemarken, at han ser på det med positivitet den blesten og oppmerksomheten som vil medføre ved at en WRC-profil stiller til start med en nymotens WRC-bil på hjemmebane. Samtidig er han meget klar på at en slik deltakelse ikke automatisk er til det positive for norgesmesterskapet i rally.

Raknerud mener en slik WRC-deltakelse i utgangspunktet vil ta bort fokuset fra den reelle NM-kampen.

– Om man skal tenke kommersielt, og dersom vi for eksempel hadde hatt en avtale med en promotor når det gjelder det kommersielle rundt rally-NM, så ville det vært helt utenkelig at det skulle tillates en WRC 2017-bil å kjøre. Den vil jo ta bort fokuset fra deltagerne i NM, og arbeidet en promotor ville ha gjort med å bygge opp interessen rundt NM-førerne ville blitt skadelidende. Sponsorer som er involvert i NMs toppklasse ville også følt seg lurt, konstaterer generalsekretæren.

LES OGSÅ: Smadrer bilen i gårdsplassen – ender opp med latterkrampe

Disse momentene avgjorde

På konkret spørsmål om hvorfor bilsportforbundet innvilget søknaden etter at rallyseksjonen først avviste den, så henviser Raknerud til svaret på anken som ga ham dispensasjon, hvor tre relevante punkter skulle veie opp for eller imot en dispensasjon. Utdragene handlet om det sikkerhetsmessige, det sportslige og eventuelle følger av å innvilge en slik søknad.

Vi siterer noen utdrag fra de tre punktene som følger:

«Når det gjelder det sikkerhetsmessige er det kjent at det har vært utfordringer for enkelte VM-arrangører i år med at de nye WRC-bilene har hatt for høy hastighet. Nå har arrangøren NMK Hamar vurdert dette i ditt tilfelle, og har gitt grønt lys både for kjøring i og utenfor konkurranse.»

«Når det kommer til det sportslige så har vi tidligere opplevd kritikk når det er gitt dispensasjoner til WRC-førere, ettersom det er NM-klassen for blant annet R5-biler som skal oppfattes som toppklassen i NM-løpene. (…) Åtte av dem (R5-førere påmeldt til Rally Hedemarken, journ.anm) svarte og ingen av disse hadde motforestilling mot at du er deltager i konkurransen og dermed kjører om en totalseier i løpet. Dette taler også til din fordel.»

«Det tredje momentet er konsekvensene av å gi dispensasjoner. Det vil alltid være utfordrende å skulle trekke opp noen grenser. Hvem skal få dispensasjon og hvorfor? Hvem skal ikke få dispensasjon og hvorfor? Man lager fort problemer for seg selv ved å gi dispensasjoner fra et gjeldende regelverk. (…) I dette tilfellet vil ikke en dispensasjon gi noe konkurransefortrinn. Det er snakk om å kjøre i en klasse for seg selv. Det vil ikke være konkurrenter i klassen, og du vil ikke være med å kjempe om NM-poeng. Men du vil kunne ta oppmerksomhet bort fra NM-førerne.»

Videre presiseres det som nevnt at oppmerksomheten i dette tilfellet vil være av det positive slaget og til gunst for både arrangør, førere og tilskuere.

Selv om Østberg ikke er fornøyd med hvordan han mener Norges Bilsportforbund har håndtert hans søknad på, så setter han nå pris på at anken ble tatt til følge og at de til slutt fant en løsning for at han fikk stille til start på Hamar.

– Jeg er glad for at NBF tok alle argumentene i min anke til følge, og at de til slutt fattet det jeg anser som er riktig avgjørelse, sier Østberg avslutningsvis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here