Slik kan finske bilsportutøvere år etter år «vokse på trær»

«Omtrent like enkelt å begynne med motorsport som fotball», skal vi tro flere finske bilsportutøvere.